Guru

Kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa

Kau bekerja keras hanya untukku

Setiap hari kau membimbingku

Kau sabar dalam menghadapiku

Sungguh

jasamu sangat mulia

aku kagum melihatmu

kau rela pulang petang hanya untukku

kelak, ku kan meneruskan perjuanganmu

ku ingin sepertimu

bias membangun bangsa

da mendidik anak-anakmu

sungguh, aku ingin sepertimu

bisa menjadi idola semua siswa

kau sangat berharga bagiku

terimakasih ku ucapkan

kedungjati, 14 juni 2012

Ilyatun Daroah, VII B

MTs Darul Abror Kedungjati

Iklan